četvrtak, 27. rujna 2012.

Gdje je izgrađena prva HE u Hrvatskoj?


Prva hidrocentrala na ovom području počela se graditi još davne 1908 godine na rijeci Kupi u Ozlju, danas Karlovačka županija. Njezina gradnja je trajala manje od godinu dana. U početku je bila namijenjena za potrebe grada Karlovca i industrije Duge Rese
. Tada je radila samo sa jednim generatorom koji je mogao dati 1 MWh struje što je za tadašnje potrebe bilo sasvim dovoljno.
Kako se industrija razvijala a paralelno s time i širilo urbano područje Karlovca i okolice, instalirani su još 3 generatora sa podacima koji su dati u tablici ispod.
  • područje: Županija Karlovačka, na rijeci Kupi, u Ozlju
  • tip: protočna
  • ukupna snaga: 5,5 MW
  • Energetski podaci:
  • instalirani protok: Qi = 85 m3/s (3 x 17 + 2 x 17)
  • neto pad: H = 9,2 m
  • instalirana snaga: 5,5 MW (3 x 1,1 + 2 x 1,1)
  • maksimalna godišnja proizvodnja: ('74-'97) Emax = 28 GWh ('84) 
godišnja proizvodnjaprosječna2009.2010.2011.
električna energija23,9
GWh
19
GWh
26
GWh
17
GWh


agregattipgodina
izgradnje
agregat I - 1,1turbina - Francis, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1913.
agregat II - 1,1turbina - Francis, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1908.
agregat III - 1,1turbina - Francis, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1908.
agregat IV - 1,1turbina - Kaplan, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1952.
agregat V - 1,1turbina - Kaplan, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1952.
 Od 1908. do 1952., MHE Ozalj I proizvela je ukupno 411 milijuna kWh, dok je od 1952. do 2007. zajedno s MHE Ozalj II, proizvela oko 1,3 milijarde kWh. Sveukupna proizvodnja obje elektrane od početka proizvodnje pa do danas iznosi oko 1,8 milijardi kWh (1800 GWh). Za usporedbu Hrvatska je potrošila 6728,7 GWh 2008., odnosno 3,7 puta više nego što su elektrane uspjele proizvesti u 101 godinu.