nedjelja, 30. rujna 2012.

Kako funkcionira vodovod?

Vodovodna instalacija i pitka voda danas je jedna od tekovina civiliziranog društva. No, nemaju svi ljudi na svijetu tu blagodat.
. Postoje statistike koje govore da gotovo 19% ljudi na svijetu uopće nema dostupne pitke vode, a čak 38 % nema vodovod. Oni sretnici koji imaju u dosegu pitku vodu bez vodovoda, snabdijevaju se na rijekama, jezerima, kanalima, a oni koji nemaju blizi pitke vode, koriste vodu koja je zagađena, te se na taj način širi zaraza probavnog trakta. Najveći problemi svakako su u Indiji, nekim dijelovima Afrike, Hong Kong, te veliki gradovi koji se nemogu na vrijeme i na adekvatan način snabdijeti vodom.
Hrvatska je srećom 5 zemlja u svijetu sa bogatstvom pitke vode, ali to se bogatstvo svakodnevno smanjuje onečišćenjem kemijskim, biološkim i ostalim otpadima.
Što je vodovod?
Vodovod je sustav cijevi, rezervoara, pumpi, pročistača, te mrežom za distribuciju vode u kućanstva i industriju.
Rezervoari se obično grade na izvorima vode, vodenim akumulacijama (rijeke i jezera), pa se prirodnim padom(ako je to moguće) voda transportira cijevima do potrošača.Ukoliko je pretežno ravničarski kraj onda se velike količine crpe na neko povišeno mjesto (vodotornjevi) ili velike vodene akumulacije (bunari), koji mogu sadržavati i nekoliko desetaka tisuća m3 vode. kako se voda prazni prirodnim padom,
tako se nedostatak vode nadopunjuje.
Rezervoarima su obično pridodane snažne crpke koje održavaju određeni pritisam u mreži (oko 3 bara). Cijevi su nekada bile izrađene od betona, i što je naročito opasno od azbesta. Danas se kod zamjena cijevi ili novopostavljanja, koriste PVC cijevi koje ne sadrže opasne materije. Te cijevi su izrađene od plastike koja je trajna i može trajati stotinu i više godina.