nedjelja, 16. rujna 2012.

Kako to rade Japanci?

Pamtimo veliku tragediju koja je zadesila Japan. Naime, veliki potres  je izazvao tsunami katastrofalnih razmjera, Osim uništenih kuća, velikih materijalnih šteta, ogromnih ljudskih gubitaka, uništeno im je gotovo 90 km autocesta. Zanimljivo je pritom i za naše pojmove gotovo nezamislivo:
Autoceste su nakon samo 13 dana bile potpuno sanirane i gotovo neprimjetno dovedene u stanje u kojem su bile prije potresa.Slika je iz Sendaija, na sam dan tsunamija:

Japanci su najprije sanirali oštećenja kako bi mehanizacija mogla prići i raditi.

Na gotovo 350 mjesta kolnici su bili gotovo nestali sa lica zemlje, porušeni mnogi mostovi, vijadukti. Pritom su nastale ogromne količine otpadnog materijala, betona, asfalta, željeza. Kuda s tim otpadom u tako kratko vrijeme.
Dosjetljivi Japanci su ga (zamislite sad ovo:!!!!) u suglasnosti sa vlasnicima zemljišta zakopali u zemlju privremeno. Kasnije će ga kad bude mogućnost otkopati i opet koristiti kao materijal za zavoz, popunjavanje i drugo.

Za naše pojmove gotovo nezamislivo. Kod nas za jedan šaht da se izmjesti i iznivelira trebaju disertacije, suglasnosti, projekti, sve to traje nekoliko mjeseci, a kad šaht postave, dobro pazite da ne naletite u mraku na njega, u protivnom se oprostite od automobila.
Još zanimljivost iz Japana, u zračnoj luci Nagoya, putnici pri dolasku imaju na svakom koraku "žive informacije", odnosno osobe koje će vam u svakom trenu dati informaciju sve što vam treba, od parkinga, iznajmljivanja vozila, prtljage, hotela, voznog reda.

Još jedna nama nezamisliva "sitnica": Japanske tvornice automobila a ima ih nekoliko u proizvodnji automobila imaju postotak otpada od 0 %. Da, dobro ste čuli, nula posto. Nije to nastalo preko noći, naime taj proces se događao skoro 7 godina od odluke da se otpad smanjuje što je više moguće. Sav materijal koji ostane reciklira se i ponovno se ugrađuje.