četvrtak, 20. rujna 2012.

Kako zaštititi WIFI računalnu mrežu?

 Naša računala su danas u preko 80% slučajeva na Internet spojena bežično u smislu da računalo nije nekim kabelom spojeno na Ruter. Ruter je uređaj koji je spojen kabelom na telefonsku mrežu, a Ruter se sa računalom može spojiti žičanom vezom (LAN) ili bežičnim putem (WIFI).

Pošto je žičanim putem donekle osigurana sigurna, stabilna i brža mreža, bežični način pruža mogućnost upada hackera u vašu mrežu. Danas na internetu postoji toliko hackerskih programa da detaljno opisanim načinima i metodama upada u vašu mrežu, da malo bistriji učenik 7 razreda OŠ, može za manje od pola sata biti priključen na vašu WIFI mrežu. Ukoliko hacker ima "poštene" namjere (čitaj da se samo spaja na Internet o vašem trošku), nije tako ni veliki problem.. Problem vam može biti da hacker "nabije" promet u velikim količinama, a ako nemate "Flat Rate" opciju onda ćete to masno i platiti. Međutim, ako su njegove namjere da posjećuje stranice sa pornografskim sadržajima, osobito sa dječjom pornografijom, onda ćete vi kao vlasnik WIFI mreže biti u situaciji da vam Policija pokuca na vrata. Naime, svako računalo spojeno na Internetima jedinstvenu IP adresu (Internet Protocol address), koja je vidljiva prilikom spajanja na internet.

Da bi se zaštitili od prodora hackera u vašu mrežu, zaštitite se lozinkom koja će vas štititi (nikad 100%) od upada hackera.
Kako zaštiti mrežu - Kako zaštiti Wireless mrežu

  •  Prilikom unosa zaštite, preporučljivo se kabelom spojiti na Ruter
  • U vaš browser (pretraživač) upišite:  192.168.1.1.
  •  Nakon upisa utvorit će se prozor za unos autorizacije (passworda) za pristup u konfiguraciju routera.
  • U polje "password" upišite kombinaciju koju ste dobili sa ruterom
  • Odaberite polje "login" kako bi se pomaknuli u slijedeći izbornik
  • U sekciji Wireless LAN odaberite WPA2 tip zaštite i u polje "password" unesite vašu kombinaciju brojeva i slova koja će od sada biti vaša lozinka za zaštitu vaše računalne mreže (preporučljiva kombinacija u obliku ro719_gb_071-cas, naravno ovo je samo prikaz. Snimite si kombinaciju, dobro pospremite, jer ako je zaboravite nećete više moći ući u WIFI
  • Odlogirajte se, isključite i ponovno uključite ruter. Sada bi se pri spajanju na mrežu trebao pojaviti zahtjev za unosom lozinke prije spajanja na nju.

 Preporuča se lozinku za pristup mijenjeti češće, tako će se mogućnost hackiranja smanjiti. Ako duže izbivate od kuće, ili preko noći kad ne koristite internet, isključite router.