ponedjeljak, 15. listopada 2012.

Kada je nastala električna gitara?

U vrijeme takozvanih „big bandova“ (velikih grupa), akustična gitara je počela gubiti bitku sa ostalim instrumentima poput saksofona te udaraljki iz jednostavnog razloga jer je bila pretiha.
Prve električne gitare su bile zapravo akustične gitare na koje je bio postavljen „pickup“. Prve gitare su izrađivali rijetki obrtnici i entuzijasti, a nerijetko i sami glazbenici . Među pionirima izrade električne gitare bili su Amerikanci  Adolph Rickenbacker i George Beachamp. Osnovali su društvo za proizvodnju gitara "Rickenbacker", koja je prerasla u korporaciju koja i danas postoji.



Prve električne gitare imale su jednostavan pickup, otprve samo 1 dok je kasnije dodano još jedan ili 2. Izborom pozicije pickupa, gitara je dobivala na soundu, jer pozicija pickupa na tijelu određuje boju i kvalitetu zvuka.
Prve električne gitare bile su beskorisne bez pojačala, odnosno uređaja koji je taj tihi zvuk koji je dolazio iz pickupa pojačavao i pretvarao ga u glasni ton čujan za publiku.
Prva pojačala su bila isto tako jednostavna i vrlo male snage.
Razvojem tehnologije, gitare i pojačala su dovedeni do savršenstva, a njihova uporaba jednostavna i efikasna.