subota, 27. listopada 2012.

Kako legalizirati bespravno sagrađeni objekat?

Bespravno sagrađenih, dograđenih, adapriranih ili prenamijenjenih objekata u RH kako se procjenjuje ima oko 350.000. Od toga broja ima objekata koji su sagrađeni prije 15.2.1968. i kako takovi se smatraju legalno sagrađenim.
Međutim od takvih objekata mnogo njih nema nikakvih dokumenata, iako su priključeni na infrastrukturu (struja voda, plin). da bi se ti objekti doveli u stanje potpune legalizacije, treba ih prijaviti nadležnim tijelima na području kojih se nalaze.
Za njihovu legalizaciju potrebni su dokumenti kao:

- rješenje o izvedenom stanju (dakle smještaj i oblik te položaj na parceli)
- geodetski situacijski plan
- projekt od objekta
- geodetski elaborat
- rješenje o korištenju u prostoru (kazna za neprijavljeni objekat)
- komunalna naknada
- vodoprivredna naknada.

Uglavnom za jedan objekat u unutrašnjosti za cca 100 m2 trebat će oko 30 tisuća kuna.
Objekti koji su sagrađeni do 21.6.2011, i snimljeni ortofoto snimkama od strane DGU, mogu se legalizirati uz iznimke.
Svi ostali objekti koji su sagrađeni poslije toga bez odgovarajućih dokumenata o gradnji bit će srušeni.