petak, 26. listopada 2012.

Kako sastaviti oporuku?

Prema Zakonu o nasljeđivanju, imovina iza pokojne osobe prelazi na njegove nasljednike prema zakonskom redu u nasljeđivanju. Tako je prvi zakonski nasljedni red, suprug/supruga, djeca.
Drugi nasljedni red su roditelji, a treći braća i sestre.
Međutim, ukoliko je pokojna osoba sastavila zakonski valjanu oporuku, tada nasljedni redovi ne važe.
Dakle, oporuka pod broj 1 a nasljedstvo po nasljednom redu pod br. 2.
Pokojnik može svoju imovinu ostaviti bilo kome bez obzira dali mu je to obitelj, prijatelji, ljubavnik/ljubavnica, susjedi. Postoje slučajevi da je neki američki milijunaš cijeli svoj imetak ostavio za dobrobit životinja u tamošnjem ZOO.
Oporuka mora sadržavati predmet ostavine kojoj je ostavitelj vlasnik/suvlasnik, te će se tako i podijeliti
Bitna je samo 1 stvar kod oporuke koja je najbitnija.
U oporuci mora biti vrlo jasno određeno "da je osoba oporuku napisala osoba pri punoj svijesti, bez opterećenja od bilo koga ili čega, bez prislile, nagovora ili prijetnje, te da je to njegova/njezina osobna volja"
Oporuku  moraju potpisati barem 2 pouzdana svjedoka. Najbolje bi bilo da oporuku napravi kvalificirana osoba koja poznaje elemente nasljednog prava.
Ukoliko je oporuka sastavljena na gore opisani način, gotovo nemoguće ju je pobiti ili izmijeniti.
Oporuka mora obavezno biti datirana kako bi se kod eventualnih više oporuka znalo koja je posljednja.
U slučaju više oporuka, najnovija pobija sve prethodne.
Oporuka se može pohraniti na Sudu, Odvjetnika ili JBU.

Ovdje je predložak Oporuke, pisane pred svjedocima:Ja, (ime i prezime), rođen (datum), iz (mjesto, adresa), JMBG ili OIB: ___________________, odlučio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom raspoložiti svom svojom imovinom za slučaj svoje smrti.
Moja imovina kojom ću raspolagati ovom oporukom sastoji se od:


  1. NEKRETNINA

*****Navesti svu imovinu, odnosno dio ako ostavitelj želi dio imovine raspodijeliti prema nasljednom redu, koji dio nije predmet osobne oporuke***

  1. POKRETNINA


- osobno vozilo marke: __________, model ___, tip ___, godište ____, broj šasije ________
- lovačka puška marke _____________, model ____________, kalibar _____________, tvornički broj ________________________


  1. POTRAŽIVANJA
  • Iznosi tekuće mjesečne mirovine
  • Iznosi s osnove tzv. Umirovljeničkog duga
  • Tekući račun broj ________________ u (banka) ______________ d.d
  • Oročeni štedni ulog na računu broj _________________ u (banka) ______________ d.d
Poslije svoje smrti gore navedene nekretnine ostavljam svojoj supruzi (ime i prezime), rođenoj (datum), iz (mjesto, adresa).
Osobno vozilo i sva potraživanja ostavljam sinu (ime i prezime), rođen (datum), iz (mjesto, adresa).
Lovačku pušku ostavljam (ime i prezime), rođen (datum), iz (mjesto, adresa), svom prijatelju iz lovačke udruge.
Svoju kćerku (ime i prezime), rođeu (datum), iz (mjesto, adresa), isključujem iz nasljedstva, budući da se odala neradu i nepoštenom životu, te je fizički zlostavljala moju suprugu, zbog čega je i kazneno osuđena.


Ostalu imovinu koju nisam poimence naveo u ovoj oporuci, ostavljam svojoj supruzi.
To je moja posljednja volja i molim da se u cijelosti poštuje poslije moje smrti.


U _____________________ dana ____________________


Potpis oporučitelja:


_________________
Potpis svjedoka 1: __________________________


Potpis svjedoka 2: __________________________