petak, 26. listopada 2012.

Kako sastaviti Ugovor o dosmrtnom (doživotnom) uzdržavanju?

Starije osobe koje nemaju sredstava za uzdržavanje ili bliskih osoba koje bi se brinule o njima, često posižu za načinom za njihovo uzdržavanje. To se postiže pravljenjem Ugovora o dosmrtnom odnosno doživotnom uzdržavanju.

Iako su ta dva Ugovora sličnog naziva, razlikuju se jako bitno iako se osobe (najčešće one koje primaju uzdržavanje- Primatelj) ne snalaze u tome ili tom činu pristupaju u neznanju ili neinformiranosti.
Takav postupak donosi vrlo teške traume i posljedice ukoliko se ne poznaje pravna materija.

U čemu je razlika?

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju predmet Ugovora (najčešće nekretnina ili novčani iznosi na računima) samim činom potpisivanja Ugovora prelazi u vlasništvo osobe koja pruža uzdržavanje.
Ugovorom o doživotnom uzdržavanju ta imovina prelazi na Davatelja tek poslije smrti Primatelja uzdržavanja.
 bilježnička
Tako je Ugovor bilo da je jedan ili drugi ako je uredno potpisan, ovjeren od Primatelja i Davatelja (preporučaju se i 2 svjedoka koja nebi trebala biti u rodbinskoj vezi ni sa jednom stranom), ovjeren kod Suda ili JBU (Javno bilježnička ustanova), pred Zakonom potpuno regularan i ispravan.
Zakon ne priznaje neznanje niti neinformiranost. Takovi Ugovori se u načelu nemogu pobiti osim u slučaju da se ustanovi prijevara sa identitetom obje strane ili samo jedne od njih.

Ovdje se nalazi špranca (predložak-template) o izgledu Ugovora:


UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU


sklopljen između:


Primatelja uzdržavanja: (ime, prezime), iz (adresa), rođene (datum rođenja), JMBG: _____________ ili OIB: ____________,


Davateljice uzdržavanja: (ime, prezime), iz (adresa), rođene (datum rođenja), JMBG: _____________ ili OIB: ____________ ,
I.
Primatelj uzdržavanja u cijelosti je vlasnik nekretnine:
***** nabrojiti nekretnine/pokretnine/novčana sredstva koja su predmet Ugovoraj.


II.
Primatelj uzdržavanja, nekretnine opisane pod točkom I., knjižno vlasništvo, kao i tamo nalazeće pokretnine, odmah prenosi u vlasništvo Davateljici uzdržavanja, koja mu je nećaka, u cijelosti, s time da zadržava pravo doživotnog uživanja i stanovanja.


III.
Davateljica uzdržavanja obvezuje se uzdržavati Primatelja uzdržavanja do njegove smrti.


IV.
U izvršavanju svoje obveze iz čl. III. ovog Ugovora, Davateljica uzdržavanja dužna je Primatelja uzdržavanja stambeno zbrinuti u svom domu ili u odgovarajućoj ustanovi na svoj trošak, te pružati mu svu pomoć u kućanstvu, održavati okućnicu, voditi brigu o odijevanju i osobnoj higijeni, osigurati mu liječenje i njegu, a poslije njegove smrti pristojno ga pokopati, o svome trošku, u skladu s mjesnim i vjerskim običajima.


V.
Ovim ugovorom Primatelj uzdržavanja dopušta Davateljici uzdržavanja, da bez ikakva daljnjeg pitanja i privoljenja, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku, Zemljišno-knjižnom odjelu, kao i u drugim javnim knjigama ishodi upis prava vlasništva na nekretninama iz čl. I. ovog Ugovora, sa imena i vlasništva Primatelja uzdržavanja na ime i vlasništvo Davateljice uzdržavanja.
Ovim ugovorom Primatelj uzdržavanja je ovlašten, da bez ikakva daljnjeg pitanja i privoljenja, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku, Zemljišno-knjižnom odjelu, kao i u drugim javnim knjigama ishodi upis prava doživotnog plodoživanja i stanovanja na nekretninama iz čl. I. ovog Ugovora.
VI.
Ugovorne stranke u znak prihvaćanja svih prava i obveza iz ovog Ugovora, isti vlastoručno potpisuju.


U ________________, dana __________________.


PRIMATELJ UZDRŽAVANJA: _____________________________
DAVATELJ UZDRŽAVANJA: ______________________________