ponedjeljak, 15. listopada 2012.

Kako se označavaju električni vodovi?

Električni vodovi koji se instaliraju u zidove, bez obzira dali su to kablovi (PGP, PPR,PVC) ili obične žice, imaju određene boje za identifikaciju. Tako boje znače:

- Crna, smeđa                  fazni vod
- Plava                               neutralni vod (nulti vod, nula)
- Žuto-zelena                   uzemljenje, (ground)

Ovaj prikaz vrijedi samo kod izmjeničnin napona (AC), dok je kod istosmjernih -DC napona važna samo žuto zelena (masa, ground), a ostale boje prema odabiru.

Navedena identifikacija nije samo neka ili nečija izmišljotina, već je standardima određeno njihovo poštivanje.
Za postavljanje vodova u zidove postoje također standardi. Tako je određeno kojim pravcem smiju biti postavljene kanalice, cijevi ili kablovi u zidu. Također je određena visina postavljanja utičnica, priključnica, razvodnih kutija i sijalica.
Sve ostale egzibicije i samovolja je zabranjena i predstavlja opasnost za svakoga tko naknadno nešto dograđuje, popravlja ili zamjenjuje.