subota, 27. listopada 2012.

Kako se zaštititi i riješiti krpelja?


Krpelji (ixodidae), parazitski je kukac koji se hrani na domaćinu (čovjek, životinja) na način da mu siše krv na način da svojim vrlo oštrim rilcem probija kožu i tako se priljubi da ga se vrlo teško riješiti.
Nažalost, životinje nemožemo zaštitit, ali čovjek se može zaštititi na način da se obuje i obuče na adekvatan način prije izlaska u prirodu. Krpelji su naročito aktivni u proljeće i rano ljeto. Prilikom izlaska u prirodu u šumu, polje ili park, treba biti oprezan kako bi izbjegli da vas "zakvači" krpelj.
Nisu svi krpelji zaraženi, opasno ih može biti tek oko 5 % koji prenose zarazu od koje je najteža upala moždane ovojnice.
Kako bi se zaštitili, treba pažljivo pregledati dijelove tijela na koje se krpelji najčešće zavlače, pazuhe, iz uha, s unutarnje starne butina, među genitalije, uglavnom tamo gdje je mjesto nepristupačno ili nevidljivo.
Naročito treba brižljivo pregledavati djecu. U slučaju da ste pronašli krpelja, treba postupiti na slijedeći način: 
Krpeljima se mogu zaraziti svi ljudi koji se kreću u prirodi, te životinje kao što su psi, mačke, goveda i sl.
Nakon što pronađete nametnika na svojoj koži ili u krznu vašega ljubimca, lagano razmaknite krzno oko nametnika. Potom jednim brzim pokretom obuhvatite krvopiju sa dva prsta (sa glavninom pritiska kod glave) i povucite ga van.
Za skidanje krpelja sa psa postoje i specijalna -pinceta. Njih se možete nabaviti u trgovini kućnim ljubimcima. Pinceta u obliku kemijske olovke je svinuta tako da zaobiđe tijelo krpelja i uhvati ga odmah uz kožu za glavu. Lagano uvrtanje lijevo-desno je dovoljno da se krpelj otpusti, nakon čega ga lagano povučete van.
Krpelji se ne "zakopavaju" spiralno, već imaju rilce kao harpun. Vaditi ih kružnim pokretima nije praktično.
Ako prilikom vađenja u koži ostane glava krpelja, lako ju je kasnije izvaditi steriliziranom iglom.
Krpelje nikako ne valja gušiti uljem (bez zraka mogu dosta dugo opstati), trovati insekticidima, omamljivati benzinom i alkoholom, pržiti cigaretnim žarom i sl. Mažući ga alkoholom ili nekim drugim hlapljivim sredstvom se postiže da se krpelj otpusti i da ga se bez problema može odstraniti, no popuštajući zahvat za kožu krpelj se cijeli opusti, a budući da je napet (ponaša se kao balon) - povraća utrobu u domaćina.