četvrtak, 15. studenoga 2012.

Što ako se elektromotor vrti unatrag?

Elektromotori sa kaveznim sustavom  (asinhroni motori) vrte se uvijek u određenom pravcu. Jednofazni motori (npr od vešmašine) se mogu vrtjeti na obje strane, što ovisi o spoju namotaja sa kondenzatorom.
Međutim, trofazni motori se isto vrte na oba načina ali za njihovo pokretanje nije potreban kondenzator.
Jednofazni motori imaju napon napajanja 230 V AC

, dok trofazni motori imaju napon napajanja 380 V AC. Jednofazni motori se napajaju faznim i Neutralnim vodičem, dok za trofazni nije potreban neutralni vodič. To zbog toga što je napon između Faznog i Nultog vodiča 230V, a između različitih faznih vodiča napon je 380V. Ukoliko npr elektromotor za kružnu pilu (cirkular) uključimo i on se vrti u suprotnom smjeru, ispravan smjer vrtnje ćemo postići ako 2 krajnje žice međusobno zamijenimo.