ponedjeljak, 10. prosinca 2012.

230 V iz auto akumulatora!

Iako danas na tržištu ima mnogo tipova invertora (pretvarača) napona iz 12V na 230V,  osobe sa  minimum znanja i alata mogu napraviti izvor napona od 230 V tamo gdje nema mreže.
Shema DC AC Pretvarača

Sa malo dijelova,(cijena ukupno ispod 150 Kn), lemilicom i malo znanja moguće je napraviti ovaj pretvarač. najveća stavka je trafo. Ostali dijelovi (IC, tranzistori, otpori i kondenzatori ) su vrlo jeftini.
Trafo mora imati 2 x 10 V na sekundarnoj strani i mrežni namotaj od 230V na primarnoj strani.
Primarni i sekundarni namot transformatora

Ako imate strpljenja i neki trafo koji ima mrežni namotaj (uglavnom svaki trafo iz nekog aparata koji koristi AC 230V ima taj namotaj).
Rastavite trafo sve do primarnog namotaja te sekundarni namotajte  sa CU lakiranom žicom promjera 0,8 mm, tako da ima 3 izvoda. Srednji je namotaj zajednički a ostala 2 trebaju dati 10 V na izlazu.
Ukoliko nemate pri ruci takav trafo, možete ga nabaviti u prodavaonicama ili naručiti kod elektroinstalatera koji se bave namatanjem transformmatora.
Navedeni oređaj može dati oko 50 VA (50W snage).
Uporabom jačih tranzistora i većim presjekom žice u sekundaru transformatora mogu se dobiti i pretvarači čak do 500 VA.