ponedjeljak, 10. prosinca 2012.

Indikator stanja auto akumulatora

Poznato je da auto akumulator zakaže baš uvijek u najnezgodnije vrijeme i najnezgodnijem mjestu.
da bi vozač u svakom trenu mogao znati u kakvom je stanju akumulator u vozilu, pokazat će ovaj indikator stanja baterije.
LED1 (crvena) zasvijetlit će ako vam je akumulator prazan, odnosno ako mu je napon pao na 10,6 V.
Tako prazan akumulator treba čim prije napuniti kako nebi došlo do sulfatizacije ćelija a time i do trajnog uništenja akumulatora.
LED2 (zelena) svijetlit će stalno, odnosno tako dugo dok je napon akumulatora idealan (oko 12,8-13,6V). Pločicu montirajte na skriveno mjesto, a žice sa LED diodama izvucite na vidljivo mjesto.
Neka vas ne smeta ako u trenutku paljenja motora zasvijetli crvena LED. Naime, elektropokretač u trenutku paljenja "povuče " veliku struju a time i trenutno padne napon na akumulatoru.
U trenu kad se pokrene motor, zelena LED treba opet zasvijetliti.