ponedjeljak, 10. prosinca 2012.

Kako napraviti punjač akumulatora?

Tvornički punjači ol
ovnih automobilskih akumulatora su dosta skupi, a gotovo nijedan iz te grupe nema ugrađenu elektroniku za zaštitu od prepunjavanja.

Ukoliko uzmemo u obzir Ohmov zakon, struja punjenja, (ne napon)  linearno pada kako se penje napon na klemama akumulatora. Međutim, kod potpuno punog akumulatora (14,8 V), struja nije potpuno isključena, već može doći do prepunjavanja, a time i "kuhanja" elektrolita u ćelijama.
da bi se to spriječilo, možemo si to sami napraviti u DIY (Do It Yourself) ili u "sam svoj majstor" izvedbi. Potrebno je napraviti mali elektronički sklop koji će regulirati struju punjenja.

Sklop je vrlo malih dimenzija, te može biti kao dodatni sklop k punjaču, ali je najbolje ga ugraditi u već tvorničku kutiju punjača u kojoj ima dovoljno mjesta.
Sklop sačinjavaju Graetz most, nekoliko dioda IC 7805, par otpornika i tranzistor.
Sklop djeluje na slijedeći način:
Punjač puni maksimalnom snagom od cca 5 A sve dok napon na klemama ne dostigne prag od 13,5 V.
Otpornikom R2 (eksperimentirati), određuje se početak i kraj punjenja (12,5 - 14,8V)
Tada, se kroz D1 smanjuje napon za 0,7V i struja punjenja se smanjuje za 1A, sve do zadnje D3 kada je napon blizu 15V. Struja punjenja je tada 0 A.
Punjač možete držati na akumulatoru bez iskapčanja, ako je akumulator izvađen preko zime.
Ne postoji opasnost od prepunjavanja, jer ako napon uslijed zime padne, proces punjenja će se ponavljati. Tranzistor i IC treba montirati na hladnjak jer se u radu griju.