ponedjeljak, 10. prosinca 2012.

Regulirani ispravljač i stabilizator napajanja

Ova shema pokazuje jednostavan regulator napajanja koji se može potenciometrom regulirati u rasponu od 1,25 do 25 V i dati struju do 3 A. Osnova regulatora je IC LM 350, sa nekoliko dodatnih elemenata koji pasivno daju regulaciju. Sklop ima u sebi sve zaštite od kratkog spoja, preopterećenja i pogrešnog polariteta. kako se pri niskim naponima javlja zagrijavanje IC, obavezno ga montirati na hladnjak.
Napon na izlazu se regulira potenciometrom od 2,5 - 5 K.
Cijeli sklop se može montirati u PVC kutiju sa mrežnim kablom na jednoj strani a priključnim klemama za + i - napajanje na drugoj strani.