srijeda, 13. veljače 2013.

Kako vaša video kamera može postati LIVE?

Snimanje video kamerom danas je dostupno gotovo svakome. Era digitalnih igračaka toliko je razvijena da je ponuda video kamera i fotoaparata gotovo svakodnevna pojava u dnevnom tisku i reklamnim brošurama. Video kamera kojom snimate vani u dvorištu, na livadi u šumi, sprema snimljeni materijal u analognom ili digitalnom obliku. Snimanje se vrši na video vrpce, DVD medije ili Micro SD Memorijske kartice velikih kapaciteta. Micro SD kartice imaju danas već i do 128 Gb memorije, tako da mogu pospremiti čak i do 100 sati snimljenog matetrijala.
Digitalna HD video kamera
Međutim, da bi mogli taj materijal pogledati, treba video kameru povezati video kablom sa TV ili računalom. Tek tad se mogu materijali uređivati, presnimavati, editirati, dodavati titlove i ostale radnje.
Razvitkom tehnologije i digitalnih komunikacija, vašu video kameru možete pretvoriti u "živu" kameru koja će IN REAL TIME direktno prenositi sliku i ton na vaše računalo, monitor ili TV prijemnik.
Da bi to postigli treba vam jednostavan i jeftin dodatak.
Komplet za bežični prijenos video signala
Kameru treba prikopčati na Wireless (bežični predajnik) koji će na određenoj frekvenciji, obično 1,2 ili 2,4 GHz odašiljati sliku i ton na Wireless prijemnik koji se nalazi u vašem stanu. Na otvorenom prostoru ta udaljenost može biti do 300 m a ako je kroz zidove onda manje.
Bežični prijemnik spajate na TV, računalo ili monitor A/V kablom i...voilla!!!.
Slika i ton su tu. Najvažnije je da se taj komplet predajnik i prijemnik mogu nabaviti za cca $40, što iznosi oko 250 Kn.Taj dodatak izgleda ovako!