srijeda, 10. travnja 2013.

Legalizacija nekretnina, kako i zašto?

Zakon o legalizaciji nekretnina donesen 13. srpnja 2012 godine nije samo puka formalnost.
Naime, usklađivanje Zakona RH sa Zakonima EU, bilo je potrebno prići ogromnom poslu.
Hrvatske nekretnine dosada su bile u totalnom rasulu i nemaru.
Poglerdajte tekst zakona Ovdje
Napomenut ću samo da se katastarska izmjera kojom se donedavno koristila DGU (Državna geodetska uprava), primjenjivala još iz doba carice Marije Terezije. Nepregledne, stare, ofucane knjižurine.kojima su se služile službe u DGU i gruntovnicama, sada su već gotovo 100% prošlost.
Katastar je digitaliziran, zemljišne knjige su javna isprava gdje svatko bez ograničenja može vidjeti stanje svake nekretnine u RH, natavno ako ima broj katastarske općine i broj k.č. (katastarske čestice).
Katastar u digitalnom obliku možete vidjeti Ovdje
Zakonom o legalizaciji nekretnina, koji je gore spomenut nalaže se da svaka zgrada mora biti ozakonjena. Što to znači?. To znači sa se u RH gradilo u zadnjih stotinjak godine bez ikakvog reda, kontrole ili dozvola. Postoje izuzeci kod vlasnika koji su željeli imati čisto stanje nekretnina.
Ogroman broj čestica, objekata i površina je šezdesetih godina prošlog stoljeća uređen u katastru, kako bi se mogao razrezati porez na zemlju.
Iako je svaki vlasnik na temelju katastarskog lista bio obavezan to unijeti i u zamljišne knjige, većina je smatrala da to nije potrebno.
Danas postoje čestice na kojima ima i stotinjak vlasnika (suvlasnika, od kojih su većina mrtvi već desetljećima). Pravi problemi dolaze tek njihovim nasljerdnicima kada nešto treba kupiti, prodati ili pokloniti te ako se želi dovesti na čisto stanje vlasništvo. Tada to zahtijeva ogromne troškove geodeta, mjernika, arhitekata, razno raznih doprinosa, taksi, odvjetnika, javnih bilježnika i sudaca.
Znam iz iskustva da je osoba po ostavinskoj raspravi od pokojne majke naslijedio kuću na moru vrijednosti cca 50.000 EUR. Problem je bio što je na toj kući bio i suvlasnik njegov ujak, njegova djeca i sestra pokojne majke. Pošto je kuća bila na atraktivnom položaju, osoba je pokrenula zahtjev za vlasništvom. Nakon svih peripetija (odustajanjem od suvlasništva, isplatom nekima suvlasnicima, rješavanjem svih papira za čisto vlasništvo, čovjek bi morao platiti ukupno oko 150.000 kuna)

Dakle sve to zbog nemara oko vođenja nekretnine u knjigama.
Velika većina naših ljudi niti nezna što znači legalizacija kuća, stanova, štala, farmi, vikendica)
Mnogi tvrde:"Ja imam građevinsku dozvolu i baš me briga za zakon i za legalizaciju".
Ali nije to tako. Zakon kaže:"Objekat sagrađen prije 15.2.1968, iako nema nikakve dokumente o gradnji, niti dozvolu, smatra se da ima građevinsku dozvolu".
Da bi objekat dobio Uporabnu dozvolu, vlasnik treba priložiti slijedeće dokumente:
- Nalaz vještaka koji će utvrditi prema materijalu kojim je građena kuća, da je građena prije navedenog datuma, to će vlasnika koštati cca 5000,00 Kn
- Izvedbeno stanje (geodetski nacrt objekta u prostoru)  cijena oko 4000,00 Kn
- Nacrt građevine od ovlaštenog arhitekta ili inžinjera građevine, minimalno 12.000 Kn.
- Naknada za neovlašteno smještanje objekta u prostoru (ovisi i površini) minimum 5000,00 Kn
- Komunalni doprinos koji prema općinama prosječno iznosi oko 20 Kn/m3 zapremine prostora (Ne površina već volumen objekta) Za kuću 10x 7 m  cca 200 m3. iznosi oko 4000,00 Kn
- Vodni doprinos u iznosu oko 40 Kn/m3. što iznosi 8000,00 Kn
- Geodetski elaborat sa upisom u katastar i zemljišne knjige oko 4000,00 Kn.
Ukupno, cca 42.000 Kuna.
Živce, vrijeme i ostale troškove slobodno zaboravite.
Tek kada to sve riješite, dobit ćete dokumenat koji se zove Uporabna dozvola.

Građevinska dozvola iz gornjeg napisa vrijedi samo ako je građevina građena prije 15.2.1968, onakva kakva je tada građena. Sbvaka dogradnja, pregradnja ili izmjena  bez određenog akta o gradnji, poništava tu dozvolu.

Ovaj zakon treba shvatiti vrlo ozbiljno. Bez legaliziranog objekta nećete moći isti prodati, pokloniti, zamijeniti.
Vrijeme za prijavu legalizacije istječe 30.6. ove godine. Važna je prijava a dokumenti će se moći priložiti naknadno.
Važno je napomenuti. Dana 21. lipnja 2011. izvršeno je zračna snimanje cijele površine RH sa svakim cm2 zemlje. Tu se vidi svaki objekat.
Ukoliko se tlocrtno razlikuje objakat koji se vodi u katastru od onoga na snimci, onda je situacija komplicirana.