srijeda, 22. svibnja 2013.

Kako najlakše (najsigurnije) napuniti automobilski akumulator?


Ako vam je akumulator dugo stajao prazan i ako imate sreće što nije došlo do sulfatizacije i time uništenje olovnih ploča, možete pristupiti punjenju praznog akumulatora.
Ako je nivo elektrolita u akumulatoru normalne gustoće i visine (1 cm iznad olovnih ploča), može stajati i prazan, te postoji vjerojatnost da su ćelije ostale cijele.
Ukoliko su akumulatori  prazni, nije dobro uključiti ih direktno na ispravljač jer je prvi strujni "udar" veoma jak i može oštetiti i ispravljač i akumulator.

Ima jedan veoma jednostavan način priključenja ispravljača (punjača) na prazan akumulator a da ne dodje do oštećenja.


Na bilo koji pol (+ ili -) se serijski (redno) veže sijalica 12 V/55 W (od fara vozila) u zavisnosti od napona i jačine akumulatora), i tako se otpočne punjenje. Ako je akumulator potpuno prazan intezitet svjetla će biti jak. Kako se akumulatori pune, intezitet svjetla slabi. Kada intezitet svjetla bude mali, prekidačem se (sa položaja OFF prebacuje u položaj ON), premošćava sijalica i akumulator se tako priključuje direktno na punjač i nastavlja se punjenje dok se akumulator ne napuni.

Za akumulatore za auto, dovoljna je sijalica od fara (12V/55W). Za opciju 24V, takodje je dovoljna sijalica od fara (24V/55W). Ukoliko sijalica pregori usled velike struje povlačenja (ponaša se kao osigurač) punjenja, dovoljno je staviti dvije sijalice, serijski i tako priključiti punjač.

Na ovaj način se štiti i akumulator i ispravljač (punjač).