petak, 24. svibnja 2013.

Mobilni uređaj - dodatna memorija - problemi!

Noviji mobilni uređaji imaju znatno povećani prostor za pohranu podataka. Mobilni uređaji dolaze obično sa vlastitom ROM memorijom koja je potrebna za obavljanje operacija koje koristi operativni sustav telefona. Tek sa pojavom Simbian i Android telefona, zahtjevi su povećani zbog niza novih aplikacija koje telefon obavlja (WIFI, GPS, Pozadinske nevidljive operacije).
Memorijski prostor tada nije dovoljan pa ti telefoni imaju prostor za umetanje dodatnih memorijskih kartica, popularno nazvane SD Micro Card. Te kartice su minijaturni memorijski moduli veličine čak do 64 Gb. Ponekad se postupak prijenosa podataka sa telefona na računalo ili obrnuto odvija otežano. Da bi rad sa komunikacijom između telefona i računala bio lakši, potrebno je znati osnovna pravila te proceduru spajanja računala i telefona.

Svaki takav telefon obično je opremljen Mini USB utorom koji se kabelom spaja na računalo preko normalnog USB porta na računalu. Noviji telefoni imaju jedinstveni kabel kojim se ujedno puni baterija, a kad se iskopča iz punjača služi kao USB kabel za komunikaciju. Postupak priključenja telefona na računalo je slijedeći:
  - Najprije spojimo kabel preko USB porta na računalo. Zatim se drugi kraj kabla spaja na Mini USB port na telefon. Redoslijed obično nije kritičan, međutim ima problema ako se izmijeni proces kod nekih LG modela telefona. Nakon priključenja, na telefonu se pokazuje informacija da je uređaj priključen na računalo te se daju mogućnosti da se telefon puni putem USB kabla, ili da se odredi opcija prijenosa podataka. Ukoliko odredimo ovo potonje, na računalu se pojavljuje informacija kao da je dodan bilo koji medij za pohranu podataka (USB stick, HDD ili nešto treće).
Nakon toga se međusobno mogu prenositi podaci u oba smjera.
Vjerujem da mnogi korisnici znaju da je Micro SD Kartica opremljena zaštitom protiv nehotičnog brisanja podataka. Ta zaštita je vidljiva samo ako se kartica umetne u SD čitač odnosno konverter koji se umeće u računalo (Laptop). Tada ako se pojavi prilikom akcije upisivanja ili brisanja podataka "Error, SD Card is read only", znači da je uključena zaštita te da se podaci mogu samo čitati ali ne i zapisivati niti brisati. Sa lijeve strane adaptera ima mala polugica kojom se kartica zaključava i otključava.