petak, 24. svibnja 2013.

Najvažnija pitanja i odgovori u vezi legalizacije nekretnina!

Još u rujnu prošle godine započelo je uklanjanje ilegalnih objekata. Iako je otada prošlo nekoliko mjeseci, mnogi i dalje ne znaju puno informacija o samom postupku legalizacije objekata. Najčešći upiti građana tiču se toga koga kontaktirati po pitanju legalizacije, kada platiti naknadu te kakva je situacija s nadogradnjom.
Cijelu problematiku oko legalizacije možemo podijeliti u 7 osnovnih faza


1. Što znači legalizirati?

Pitanje: Imam građevinsku dozvolu za kuću koja je izgrađena 1990. godine na selu u Slavoniji. Struja, voda i svi priključci su napravljeni sukladno sa zakonom, no nisu ucrtani. Što znači legalizirati? I što bi se dogodilo da to ne legaliziramo?
Odgovor: Ako imate građevinsku dozvolu i ako je kuća izgrađena u skladu s njom, nemate što ''legalizirati''. Vama je preostao u takvom slučaju samo zadnji korak, a to je upis izgrađenog objekta u Katastarski operat i Zemljišnu knjigu. Da biste to učinili, trebaju vam dva dokumenta: potvrda nadležne građevinske inspekcije da se za predmetni objekt nije vodio i da nije u tijeku neki postupak iz nadležnosti građevinske inspekcije (u uredima građ. inspekcije postoje obrasci za takve zahtjeve) te geodetski elaborat izrađen po ovlaštenom geodetu za upis kuće u zemljišnu knjigu i katastar. Kada kažemo kolokvijalno ''legalizirati'', to zapravo znači izraditi i od nadležnog ureda potvrditi projekt izvedenog objekta. Nakon kontrole izrađene dokumentacije, nadležni ured izdaje Rješenje o zadržavanju objekta u prostoru, a ovo Rješenje ima snagu i funkciju građevinske i uporabne dozvole.

2. Zatvaranje lođe 

Pitanje: Moja je prijateljica zatvorila i ostaklila lođu i stavila rolete. Lođa je i dalje u funkciji lođe, nije postala stambeni prostor niti se nije rušio nikakav zid. Treba li tu što legalizirati te kako? 
Odgovor: Ostakljenu lođu koja nije promijenila namjenu nije potrebno legalizirati. Vizualni izgled zatvorene lođe spada u nadležnost komunalnog redara i on ima pravo intervenirati, u okvirima svog djelokruga rada, ako je zatvaranjem lođe narušen izgled zgrade. Vaša bi prijateljica trebala napraviti sama za sebe svoju računicu – isplati li joj se zbog već uloženih sredstava u ostakljenje i rolete dodatno ulagati u taj prostor ili ne.

3. Nadograđeni kat i tavanski stambeni prostor

Pitanje: Obiteljska prizemna kuća veličine oko 60 metara kvadratnih sagrađena je prije 1968. godine te ima građevinsku dozvolu, a u međuvremenu je dograđivana. Ima kat i tavanski stambeni prostor koji nije legaliziran. Živim u tavanskom stambenom prostoru i želim ga legalizirati (mama živi u prizemlju, njezine dvije sestre na prvom katu). Kako njezine sestre kažu da nemaju novac za legalizaciju prvog kata u kojem žive, mogu li ja neovisno o njima legalizirati svoj dio kuće, tj. stambeni tavanski dio iznad njih?
Odgovor: Ne možete podnijeti zahtjev samo za legalizaciju dijela nelegalnog dijela kuće, ali možete podnijeti zahtjev za cijelu kuću. U tom slučaju obveznici plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa su svi suvlasnici nekretnine, razmjerno svom suvlasničkom udjelu, a u slučaju neplaćanja nekog od njih, na njegovom se suvlasničkom udjelu može provesti ovrha.

4. Limeni i drveni montažni objekti

Pitanje: Je li za limenu montažnu garažu za auto, dimenzija 3 x 5 metara, potrebna kakva legalizacija? Također, što kaže zakon o drvenim montažnim objektima?
Odgovor: Limena montažna garaža položena na podlogu nije trajan objekt i ne treba se legalizirati. Što se tiče drvenih montažnih objekata, ovisi o tome od kakvih su elemenata sastavljeni i čemu su namijenjeni. Ako je riječ o drvenim, montažnim, industrijski proizvedenim kućama, drvenim kućama izgrađenima od trupaca ili građe prenesene sa starih drvenih kuća, treba ih legalizirati.

5. Adresa prebivališta i legalizacija

Pitanje: Suprug i ja deset godina živimo na jednoj adresi, a prijavljeni smo na adresi odmah do naše. Zbog  nemara i financija nismo mijenjali samo taj kućni broj na osobnoj iskaznici. Postoji li neki način da dokažemo kako doista boravimo već deset godina na adresi za koju ćemo tražiti legalizaciju? 
Odgovor: Adresa vašeg prebivališta nema nikakva utjecaja na postupak legalizacije. U prvom zakonu, prebivalište je imalo utjecaj na visinu naknade za legalizaciju, no od srpnja prošle godine naknada je za sve ista. Adresa prebivališta u nekim jedinicama lokalne samouprave ima utjecaj na cijenu komunalnog doprinosa, odnosno na popuste koje vlasnik objekta može ostvariti, ako je riječ o objektu koji mu je primjerice jedina nekretnina namijenjena za njegovo stalno stanovanje ili slično. Prema tome, ostavite osobne iskaznice onakvima kakve jesu, sve dok ne isteknu.

6. Izgradnja nove kuće

Pitanje: Kupila sam staru kuću koja se lani urušila pa bih ja na tom mjestu napravila novu. Zanima me moram li legalizirati tu drugu kućuako se napravi na istim temeljima kao i prethodna?
Odgovor: Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, reguliran je način legalizacije samo i isključivo za zgrade koje su već izgrađene i koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. Za izgradnju nove, zamjenske kuće ili rekonstrukciju i nadogradnju postojeće trebate ishoditi odgovarajuće dozvole, ovisno o veličini i namjeni novog, zamjenskog ili rekonstruiranog objekta, a u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i važećim Zakonom o gradnji

7. Legalizacija garaže

Pitanje: Brat i ja živimo u kući, on je u potkrovlju, a ja u prizemlju. Imamo garažu 13 x 6 metara, s ulazom na dvije strane (on s jedne, a ja s druge) bez prezide između. Može li se ona legalizirati kao dvije garaže do 50 metara pod jednim krovom, odnosno betonskom dekom? Možemo li prilikom legalizacije etažirati objekt ili da radimo zajedno pa poslije etažirati?
Odgovor: S obzirom na to da je garaža pod jednim krovom i nema pregradnih zidova koji bi je konstruktivno dijeliti u dva odvojena objekta, nije je moguće po zakonu legalizirati kao dva pomoćna objekta. Postupak legalizacije je podloga za postupak etažiranja, ali nije nužno vezan s njim. Predložili bismo, kao najpovoljniju varijantu, da zajedno legalizirate (i podijelite trošak) sve što imate na parceli, a onda u idućem koraku napravite etažiranje svih objekata s dijelovima dvorišta ili bez njih.

*****Izvor: 24 Sata