ponedjeljak, 24. lipnja 2013.

Automatski punjač akumulatora

Ukoliko imate auto akumulator koji vam stoji napunjen, isti s vremenom gubi napon. Kako nebi akumulator izgubio kapacitet, predlažem gradnju ovog auto punjača.
Principijelna shema punjača
Punjač ima dijelove koji su vrlo jeftini i dostupni svakom tko ima minimum alata i znanja o elektronici.
Shematski prikaz
Punjač može trajno biti priključen na napajanje, jer mu automatika regulira napon i struju ovisno o stanju napunjenosti.
Pogledajte detaljno, slike, shemu i izgled štampane pločice.
Opis i karakteristike
Popis elemenata na pločici