nedjelja, 16. lipnja 2013.

Izmjena četkica na kolektorskim motorima alata.

Alati i strojevi sa kolektorskim motorima, dobro služe dok odjednom počinju štucati, i na kraju potpuno stanu. Taj  kraj očituje se uobičajeno, a to je snažno iskrenje sa kolektora rotorskog dijela namotaja.
Kolektorski motori su za razliku od kaveznih konstruirani tako da im je za okretanje potrebna ugljena četkica, na koju je doveden električni napon te se putem opruge ta četkica pritiska na kolektor motora.
Time se u statorskom dijelu inducira izmjenični napon koji uzrokuje vrtložne struje koje pokreću rotor.
Izmjena četkica vrlo je jednostavna radnja i tu netreba nikakav majstor.
Razni tipovi četkica
Servisi za taj posao obično uzimaju oko 100 kn, pa si vrlo lako možemo uštedjeti trud i novac.
Radnje koje prethode izmjeni četkica su slijedeće:
- Odvajanje poklopca ispod kojeg se nalazi kolektor sa četkicama. Ako neznamo gdje se to nalazi, vrlo je lako pronaći to mjesto. Položaj četkica je uvijek smješten ispod mrežice za hlađenje, te ćemo vrlo lako pronaći to mjesto
Kolektor sa kućištem za četkice
- Vađenje četkica iz ležišta. Istrošene četkice prepoznat ćemo po vrlo tankom (ili nikakvom) sloju grafitnog dijele koji naleže na kolektor. Ukoliko je samo 1 četkica istrošena, potrebno je zamijeniti obje.
Četkica na tržištu ima mnogo vrsta, najbolje da uzmemo uzorak i u trgovini kupimo odgovarajuću.
Ukoliko se dogodi da nema točno takvog modela, ne paničarite. Grafitni dio ako je veći vrlo je lako turpijicom oblikovati na originalni dio. Opruga i dosjed u kućište nisu bitni jer imaju svi modeli istu zadaću. Kad već mijenjate četkice, iskoristite priliku da očistite kolektor na rotoru. To je nekoliko bakarnih pločica, međusobno odvojenih. Između njih se može nakupiti ugljena prašina pa može biti smetnji u radu. Očistite te pločice četkicom za zube (nikako žičanom)
Električna bušilica
- Umetanje četkice u ležište (obično je kućište nepravilnog oblika kako bi se izbjeglo pogrešno umetanje). Oprugu i mesingani dosjed uglavite u za to predviđeno mjesto.
- Zatvorite poklopac četkica, zašarafite vijke i voila....
Vaša će bušilica, brusilica ili nešto drugo biti ko nove