subota, 15. lipnja 2013.

Osnove elektronike i elektrotehnike

Elektrotehnika, odnosno njena grana elektronika su nauke o električnoj struji, elektronima, naponima, amperima, kapacitetima, i svim onim stvarima o kojima znamo malo ili tek ponešto. Elektrotehnički aparati su uređaji koji u sebi sadrže osnovne sastojke kao što su:
Shematski prikaz
-Transformator, je naprava kao što joj i ime kaže da nešto pretvara ili transformira. Kod nekih aparata, potrebno je da se iz gradske mreže AC 230V, smanji napon na npr 12V. Taj napon upravlja ostalim sadržajima unutar samog uređaja. Transformatora ima više vrsta, a najosnovniji su prema vrsti ovi:
Toroidni (torusni),
Osnova transformatora
EI transformatori i C Transformatori. Namjena im je ista a nazive i oblik imaju prema konstrukciji. U biti transformatori imaju samo 2 mosnovne sekcije, primar i sekundar.
Toroidni trafo
Primarni dio je namotan vrlo tankom Cu izoliranom žicom  na limove odnosno na jezgru. Sekundar je namotan odvojeno na drugu jezgru ali debljom žicom, ovisno koliku struju treba dati na izlazu.
Kod transformatora to na natpisnoj pločici ili specifikaciji izgleda ovako:
Izvod iz sheme
Trafo 220/12/100VA. Iz ovog se može isćitati slijedeće: primarni napon na koji je priključen u napon gradske mreže je 220V, na na izlazu će dati 12V i 100 VA (Volt ampera ili Wata).
Prema OHmovom zakonu, ako podijelimo Napon sa izlazom dobijemo da će taj trafo moći podmirivati stroj koji zahtijeva 12V i može dati 8 A (ampera).
-Kondenzator, je "spremnik" struje. Zapravo je to poluvodički elemenat koji ima karakteristiku da može "uhvatiti" nešto napona ili ga preusmjeriti.