četvrtak, 27. lipnja 2013.

Što može uzrokovati sporu ili otežanu WIFI komunikaciju?

Današnji način komunikacije računala sa Internetom omogućeno je bežičnim putem WIFI kao i kabelskim načinom WLAN. Ako smo u mogućnosti biranja, preporuča se spajanje računala sa ADSL modemom svakako žičano. Zašto, zato jer je komunikacija brža, sigurnija i trajnija. Ovo u slučaju ako se radi o desktop računalima koja su stacionarna i ne miču se na različita mjesta.
Laptopi, tableti, Iphonei, Ipad i ostali mobilni uređaji. spajaju se bežično (WIFI). To zanči da će se oni sa Modemskim uređajima spajaju bežčnim putem preko Wireless kartica.

S