četvrtak, 27. lipnja 2013.

Zašto Uskrs pada uvijek na drugi datum?

Poznata je činjenica da Uskrs, katolički najveći praznik, uvijek pada u nedjelju, međutim, kako se udređuje datum? tako, Uskrs nikad ne može pasti prije 21 ožujka, niti poslije 25 travnja
Uskrsni su se događaji Kristova života odvili u okvirima stare židovske Pashe. On je proslavio svoju vazmenu večeru, proživio svoju muku ismrt i doživio svoj Uskrs za vrijeme toga židovskoga blagdana. On je tom blagdanu dao i konačan, svoj smisao, načinio mu novu perspektivu koja dosiže sam prag vječnog života.
Uskrsni zeko

Židovi su slavili Pashu 14.dana mjeseca Nisana. Bio je to sedmi mjesec židovskoga kalendara, a odgovara našem ožujku i travnju, s početkom proljeća. U Crkvi se u prvo vrijeme Uskrs nije slavio u svim krajevima podjednako, ali uvijek u svezi sa židovskom Pashom.
Koncil u Niceju 325. donosi opće pravilo za datum Uskrsa.
Uskrs se od tada slavi u nedjelju koja pada nakon punog mjeseca koji prati proljetnu ravnodnevnicu, ekvinocij. Tako se Uskrs pomiče između 21.ožujka i 25.travnja. Otkad je Grgur XIV. godine 1528. reformirao kalendar (Hrvatski sabor ozakonjuje ga 1587.) istočne crkve ostaju po julijanskom kalendaru.
Uskrsna čestitka

Tako Blagdan nad blagdanima, kako se u kršćanskoj predaji zove Uskrs, na žalost ne slave svi kršćani u isti dan. Postoji sveopća težnja da se dođe do što usklađenijeg svjetskog kalendara. Tomu bi mnogo pridonijelo kad bi se Uskrs slavio uvijek u isti dan. Katolička se Crkva na II.Vatikanskom koncilu izjasnila u prilog takva kalendara, uz uvjet da ga prihvate i druge Crkve.
Po današnjem računanju, Isusov se Veliki petak one godine dogodio 7. travnja, a Uskrs 9.travnja. Taj bi datum bio prikladan za buduće stalno uskrsovanje.