ponedjeljak, 7. listopada 2013.

Kako utrostručiti WIFI signal?

Što je WIFI? Mnogi koji se bave računalima, naročito prijenosnicima, imaju u njima ugrađene bežične prijemnike za prijem signala za povezivanje na Ineternet. Signal iz telefonske linije dolazi na Modem. (DSL).Modem je ujedno i Router na koji se žičanom vezom računala spajaju na Internet. Žičana veza računala sa modemom je najsigurnija i najstabilnija veza sa Internetom. Međutim, te sve silne žice koje prate umrežavanje, napajanje, miševe, monitore, stvaraju splet kablova koji često stvaraju probleme u radnom prostoru. Upravo zbog toga, u primjeni su bežični uređaji koji funkcioniraju na principu elektro magnetskih valova koji spajaju međusobno više uređaja.
Jedan od takovih uređaja svakako je i bežični modem koji računalo spaja sa linijom (modemom).
Pozadina sa konektorom
Takovi bežični (Wireless) modemi imaju mogućnost spajanja na udaljenosti od nekoliko metara, neki i na nekoliko desetaka metara. Takovi signali prolaze i kroz zidove. Wireless signali emitiraju se na 2.4 Ghz, a njihov prolaz kroz prepreke i na udaljenosti opada. Opadanjem signala opada i kvaliteta prijenosa podataka.

Kao i kod svih uređaja koji rabe bežični signal (TV, Radio), potrebno je taj signal pojačati kako bi se anulirao pad signala zbog udaljenosti i prepreka.  Tada treba nabaviti antenu koja će izgubljeni signal pojačati i tako vezu učiniti kvalitetnu.
Ima mnogo tvorničkih antena za te frekvencije, ali se mogu napraviti i u kućnoj radinosti.
Detaljan postupak izrade Quad antene opisan je na ovom sajtu:
http://martybugs.net/wireless/biquad/
Prednja strana sa kvad elementom
Materijal za izradu možete nabaviti na svakom otpadu ili u dućanu gdje se prodaje bakreni lim za žljebove i oluke.
Ja sam izradio jednu takvu. Kao reflektor signala iskoristio sam jednu rashodovanu električnu svjetiljku.
Kao spoj za kabel iskoristio sam obični BNC konektor za kabel.
Provjereno, antena radi na udaljenosti od 500 metara.
Evo kako ta antena izgleda.