ponedjeljak, 3. veljače 2014.

Brojevi koji život znače

Važni brojevi neka vam uvijek budu u telefonskom imeniku na dohvat ruke.
Telefonski brojevi na vašem mobilnom telefonu, za koje često smatrate da vam nisu previše važni, možda će vam zatrebati u  najnezgodnijem trenutku.
Možda zvuči pomalo čudno, ali vaš vlastiti broj mobilnog telefona dobro je unesti u memoriju.
Može se dogoditi da izgubite aparat, a tada je jedini način da ga dobijete natrag (iako je mogućnost minimalna nažalost), ako imate ukucan vlastiti broj.
Po tom broju pošteni nalaznik će vas lako kontaktirati, pa ako će već zadržati vaš skupi telefon, bar će vam vratiti SIM karticu.
Broj vašeg liječnika, Hitne pomoći ili Poziv 112 imajte uvijek pri ruci. Nikad se nezna kome će i kada zatrebati.
Broj 112 možete nazvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno gdje se nalazite u Hrvatskoj. Telefonski poziv je besplatan, a možete ga uputiti preko svih mobilnih i fiksnih mreža i sa svih telefonskih aparata jednostavnim biranjem 112

Broj 112 nazovite ako vam je neodgodivo potrebna:
 • hitna medicinska pomoć 
 • pomoć vatrogasaca
 • pomoć policije
 • pomoć gorske službe spašavanja 
 • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja

ili ako uočite:
 • požar 
 • istjecanje opasnih tvari,
 • onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora 
 • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu, okoliš i kulturna dobra.
Kada zovete 112, recite: 
 • što se dogodilo 
 • gdje se dogodilo
 • kada se dogodilo 
 • koliko je unesrećenih 
 • kakvu pomoć trebate 
 • tko zove.
Operater koji zaprimi vaš poziv žurno će obavijestiti strukovno i teritorijalno nadležne hitne i inspekcijske službe koje će vam pružiti pomoć ili će poduzeti potrebne zaštitne mjere.
Ekipa DUZS uvijek "ready"

Ukoliko ljetujete, također zapišite broj lokalne bolnice, zubara ili ambulante.
Imajte unesene i brojeve Vučne službe ili HAK-a.
Također je dobro imati Taxi službu.