petak, 7. veljače 2014.

Kako napraviti saunu?

Dakle, odlučili smo se za izradu saune površine 4 m2.
Uvjet je da se ta prostorija može kvalitetno obložiti i da ima priključak vode-. Dakle, počnimo od poda.
Najbolji je pod od teraco pločica , pvc ili keramike.

Druga važna karakteristika i uvjet je dobar dovod i odvod zraka iz saune.
Ulaz zraka mora biti ispod peći koji kroz kanal ulazi iz druge prostorije te omogućava dobro upuhivanje zraka u prostor za peč.
Peć mora biti u posebnom prostoru ali ne odvojena vratima od kabine saune.
Odvodni zrak odvodi se pomoću posebne cijevi direktno u otvoreni prostor.
 
Materijal za saunu
 
Drvo je jedini materijal prikladan za oblaganje saune iznutra.
Drvo je toplinski slab provodnik, a osim toga dobro upija vlagu iz okoline.
Zbog velike temperature i vlage, potrebno je dobro izolirati zidove i plafon u kabini saune.
Na vanjskoj strani kabine mora biti folija koja blokira difuziju vodene pare.
To je obično alu folija koja propušta vlagu van a ne dozvoljava hladnom zraku u unutrašnjost.
Mineralna vuna mora biti obložena folijom i dobro pričvršćena da vlaga i para ne prodiru u mineralnu vunu.
Sve instalacije moraju se nalaziti izvana , odnosno sa vanjske strane toplinske izolacije.
Ležajeve treba izraditi od blanjanih dasaka položenim na poprečne grede.
Širina ležaja treba biti minimalno 60 cm.
Vrlo je važno da svi spojevi vijcima budu od ispod ili jako upušteni, jer se vijci jako zagrijavaju i može doći do opeklina.
 
Montaža unutrašnjosti kabine
 
Na pod od ploča montiramo drvenu podlogu od dasaka.
Zidove i plafon također oblažemo daskama i izolacijom.
 
Peć postavljamo na slobodno mjesto gdje neće smetati. Ispod peći mora biti kanal za dovod čistog zraka.
 
Podaci o peći, grijanju i podešavanju trebaju se nalaziti u uputama koja dolazi sa peći.