ponedjeljak, 3. veljače 2014.

Što kad automobilski akumulator zakaže?

Ponekad akumulator nema dosta snage za start elektropokretača, pa mu treba energija sa drugog akumulatora.
Popularna "transfuzija" je stanje kada našem "posrnulom" akumulatoru posuđujemo snagu za paljenje motora.
Za taj način paljenja postoje specijalni kablovi sa klemama.
Kablovi su velikog presjeka pa mogu izdržati velike struje koje anlaser "potegne" pri pokretanju motora.
Kablovi su označeni crvenom i crnom bojom, pa trebamo biti vrlo oprezni sa pravilnom polarizacijom kablova.
Pogrešnim spajanjem došlo bi do jakog električnog luka, koji bi vam mogao opržiti ruke i oči, a može doći i do eksplozije  elektrolita u akumulatoru.
Transfuziju vršimo na način da crveni kabel spojimo sa + polom oba akumulatora, a crni sa - polom (masom).
Automobil s kojeg uzimamo struju neka bude upaljen sa laganim gasom.
Nakon starta i paljenja automobila, kablove otkopčamo.Ponekad akumulator nema dosta snage za start elektropokretača, pa mu treba energija sa drugog akumulatora.
Popularna "transfuzija" je stanje kada našem "posrnulom" akumulatoru posuđujemo snagu za paljenje motora.
Za taj način paljenja postoje specijalni kablovi sa klemama.
Kablovi su velikog presjeka pa mogu izdržati velike struje koje anlaser "potegne" pri pokretanju motora.
Kablovi su označeni crvenom i crnom bojom, pa trebamo biti vrlo oprezni sa pravilnom polarizacijom kablova.
Pogrešnim spajanjem došlo bi do jakog električnog luka, koji bi vam mogao opržiti ruke i oči, a može doći i do eksplozije  elektrolita u akumulatoru.
Transfuziju vršimo na način da crveni kabel spojimo sa + polom oba akumulatora, a crni sa - polom (masom).
Automobil s kojeg uzimamo struju neka bude upaljen sa laganim gasom.
Nakon starta i paljenja automobila, kablove otkopčamo.
POZOR! Kad su kablovi spojeni na akumulator, kratki spoj klema može dovesti do vrlo teških opeklina!
             Treba uzeti u obzir da je karoserija automobila na - (minus) potencijalu.