nedjelja, 2. ožujka 2014.

Kako produljiti trajanje baterije na Mobitelu i Tabletu?

Moderni mobilni telefoni su u principi računala u malom. Da ne govorimo o tabletima koji imaju još i više opcija.
Što je uređaj suvremeniji sa više opcija, to mu baterija više "trpi".
Naročiti potrošači baterija su:

- GPS (ako ih uređaj ima)
- Wireless
- Navigacija.
-Razne notifikacije

Svakako da se ti programi izvršavaju i obavljaju korisne operacije. Međutim, ukoliko neki od njih ne koristimo, ili ih koristimo rijetko, preporučljivo ih je isključiti.


Naroćito je preporučljivo isključiti razne "sinhronizacije" i "notifikacije".

Tako će vijek trajanja baterije biti i dvostruko duži..