srijeda, 14. svibnja 2014.

Što je i čemu služi univerzalni instrument?

Za servisiranje raznih električnih uređaja u kućanstvu, u radionici, ili za održavanje
električnih strojeva u proizvodnim pogonima potrebno je mjeriti struje, napone i otpore. Pošto
je nepraktično nositi više instrumenata napravljen je univerzalni mjerni instrument (naziva se
i multimetar). On je lako prenosiv, mehanički otporan i dovoljno točan za rad na terenu, a
njime se mogu mjeriti istosmjerni i izmjenični naponi i struje, i električni otpor. U prvom dijelu
biće obrađen analogni instrument (instrument sa kazaljkom) a zatim i digitalni instrument sa pokazivačem pomoću LCD (liquid cristal display) ekrana,
Ovako izgleda instrument sa analognim pokazivanjem (kazaljkom)
Analogni instrument


U analogne univerzalne instrumente se ugrađuje mehanizam sa obrtnim svitkom.
Između polova stalnog magneta ugrađen je svitak na kome je učvršćena kazaljka.
Protjecanje struje kroz svitak stvara magnetno polje. Uzajamno djelovanje ovog magnetnog
polja i polja stalnog magneta dovodi do zakretanja kazaljke i njezin otklon na skalu gdje pokazuje određene vrijednosti već prema određenom području.
Digitalni univerzalni instrument

Prestankom djelovanja magnetskog polja nema više zakretanja i kazaljka se pomoću spirale vraća na početni položaj.

Ovakvim analognim instrumentom mogu se mjeriti samo istosmjerne struje i naponi.
Kako bi instrument mogao da mjeri i izmjenične veličine u njega se ugrađuje ispravljač sa
dvije ili četiri diode koji izmjeničnu struju i napon pretvori u istosmjernu. Kada se mjere
izmjenične veličine instrument pokazuje efektivnu vrijednost struje i napona.
Prije nego što počnemo da koristimo analogni instrument i uvježbamo rad sa njime na
satovima praktične nastave, moramo upoznati neke važne pojmove.
Mjerni opseg (naziva se i doseg) je najveća vrijednost mjerene veličine koju
instrument može izmjeriti. Mjerni opseg određujemo mi postavljanjem preklopnika u
odgovarajući položaj.
Konstanta instrumenta je broj koji se dobije kada se mjerni opseg podijeli sa brojem
podjeljaka na ljestvici u koju ćemo gledati.
Do rezultata mjerenja se dolazi tako što se broj podjeljaka koji očitamo pomnoži sa
konstantom.
Podjeljak na ljestvici je rastojanje između bilo koje dvije oznake na ljestvici.