petak, 13. lipnja 2014.

Kako sam napravio jaki ispravljač-stabilizator napona?

Ispravljač napona, je ustvari pretvarač napona sa izmjeničnog AC (alternate current) na istosmjerni DC (Direct current).

Gotovo svi električni i elektronski uređaji koriste DC napajanja, bilo da su to posebni(vanjski uređaj)i ili već ugrađeni u kućištu aparata).

Dakle, aparati se priključuju na gradsku mrežu 230V koja je izmjeničnog stanja gdje se impulsi kreću izmjenično u taktu od 50 Hz, što znači da se svake sekunde taj takt promijeni 50 puta.
To je pulsirajući napon.


Da bi se taj napon pretvorio u istosmjerni treba ga pomoću dioda ispraviti te "ispeglati" elektrolitskim kondenzatorima kako bi napon bio što "ravniji".

Ovdje ću opisati izradu snažnog ispravljača.stabilizatora koji na izlazu može dati 1.5 - 37V DC i struje oko 20 A.

Da bi se mogao izgraditi tako jaki ispravljač, potrebno je imati nekoliko slijedećih osnovnih preduvjeta i tehničkih stvari:

Transformator (trafo) napona 30 V na sekundaru, presjeka žice od 2mm2 koji može dati oko 30 A struje.
Shema ispravljača

Elektrolitski kondenzator oko 33000 uF i radnog napona 40 V ili više.

Ispravljački most "GRETZ" snage 30 A i napona oko 400V.

Elektroniku za stabilizaciju koju čini komparativni IC LM317 T , koji je srce stabilizatora.
Snažni tranzistori TIP 35C x 4

To je Integrirani sklop koji može dati promjenjive napona od 1,2 do 37V i struju do 1,5A.
Gotov ispravljač u kutiji (ono crveno)

Sklop ima sve zaštite (prenapon, pregrijavanje, kratski spoj).
Pošto kroz njega može teći samo struja do 1,5A, sva ostala potrebna struja treba biti "nadograđena" sa serijski vezanim tranzistorima.

Ugradio sam snažne tranzistore TIP35C koji mogu dati 40 A sa maximalnim ulaznim naponom od 100 V. Pošto se ti tranzistori kad su opterećeni dosta griju, montirani su na veliki rebrasti hladnjak.
Kako bi disipacija (isijavanje topline) bila što manja, kontakt sa hladnjakom mora biti premazan sa silikonskom pastom.
Kod maksimalnog opterećenja 25 - 30A temperatura tranzistora iznosi oko 40 stupnjeva Celzija, dok je sam hladnjak ugrijan na oko 35 stupnjeva.
Tranzistor snage TIP35C

Inače ti tranzistori mogu podnijeti i do 150 stupnjeva.
Temperaturna disipacija je to veća što je ulazni napon na kolektor tranzistora veći, a emiterski napon manji.
Zbog ujednačenosti rada svih tranzistora, svakom emiteru u seriju je dodan žičani otpornik od 0,33 Oma, snage oko 10 W.