nedjelja, 13. srpnja 2014.

Najviše stablo na svijetu


Najviše stablo na svijetu smatra se drvo obalne sekvoje (Sequoia sempervirens), četinjača porijeklom iz zapadnog dijela SAD.
Međutim, naziv Sequoia zajednički je naziv za potporodicu Sequoiodeae u koje je klasificirano još nekoliko ogromnih vrsta poput Golemog mamutovcaSequoideae giganteum)metasequoia glyptostoboides)
(
i kineskom metasekvojom (
To ogromno drvo iz Nacionalnog parka Sequoia u Californiji visoko je 115 m.
Stablo ima promjer gotovo 8 m. U njegovoj masi sadržano je skoro 1200 m3   mase. Debljina kore mu je oko 30 cm. Stablo može doživjeti i više od 1000 god.
Kroz neka stabla iskopani su tuneli kroj koje se može provući i najveći američki šleper.
Prve grane na tom stablu nalaze se gotovo na 50 metara visine.
Sekvoja se sadi uglavnom kao ukrasno drvo