utorak, 2. lipnja 2015.

Kako napraviti jeftin, pouzdan, snažan ispravljač (regulator napona), punjač akumulatora?

Iako su danas otpadi elektroničkim materijalom prepuni , na njima se mogu naći mnoge komponente koje su još sasvim iskoristive.

Tako su stari PC kompjuteri odbačeni zbog zastarjelosti, te ih je pregazila tehnologija.

Iz PC računala obično se mogu izvaditi napajanja koja mogu poslužiti u raznorazne svrhe kao napajanje za mnoge elekrične i elektronske uređaje.

PC napajanje ima mnogo izvoda koji služe za više napajanja unutar samog računala.
Nas će zanimati samo 3 izvoda:

Žuta žica, crna žica, crvena i zelena žica.

Kad je napajanje odspojeno od matične ploče neće imati napajanja pa je potrebno KRATKO spojiti crnu i zelenu žicu.

Sve žute, sve crvene i sve crne žice spojite skupa (naravno svaku boju zalemite zajedno)

Ostale žice odsijecite kako nebi smetale.

Napon između žute i crne žice daje oko +11,8 V te može dati i do 15 A struje kontinuirano.
Crna i crvena žica daju + 5V.
Pošto napon ispod 13,8 V često nije dovoljan za napajanje (punjač akumulatora), da bi dobili taj napon postupite na slijedeći način:

Između CRNE i CRVENE žice spojite Halogenu auto sijalicu koja će služiti kao otpor (tinjalica) .

Umjesto sijalice možete spojiti otpornik 2 Oma/25W koji će poslužiti istoj svrsi.

Tada će napon između crne i žute žice biti oko 13,8 V.

Sklop je zaštićen od prenapona, krivog polariteta, kratkog spoja.
Ukoliko vam se od nekih slučajeva desi, iskopčajte uređaj iz električne mreže, pričekajte oko 1 minutu, te ponovno ukopčajte.