ponedjeljak, 1. veljače 2016.

Radioamaterski uređaji sa cijevima (lampaši) podešavanje

Premda su tranzistorski radioprijemnici potisnuli stare uređaje sa lampama (elektronskim cijevima), još ih dosta ima u uporabi.
YAESU FT 902DM

Ti stari radioamaterski uređaji imaju nekoliko prednosti i nedostataka:

Prednosti:  Imaju ugrađen ispravljač, te ne zahtijevaju snažne ispravljače za napajanje uređaja.
Gotovo svi ti radioamaterski uređaji za kratkovalno područje imaju izlaznu snagu oko 100 W ili nešto više.
Za normalan rad uređaja sa 100 W izlazne snage potreban je ispravljač od cca 20A, dobro dimenzioniran, sa svim mogućim zaštitama (zaštita od prenapona, zaštita od prevelike struje, zaštita od pogrešnog polariteta i kratkog spoja).
Nerijetko je cijena takovog ispravljača jednaka ako ne i viša od samog uređaja.

Skoro svi uređaji te vrste (najkvalitetniji su YAESU, KENWOOD, ICOM i drugi opremljeni su COUPLERIMA, tj prilagodnim uređajima pomoću kojih se prilagođava impedancija antene na impedanciju predajnika (50 Ohma).

Takov coupler omogućava da se razlika u impedanciji antene točno prilagodi predajniku a time je osiguran najbolji prijem signala i najveća snaga izlaznog stupnja.
Ujedno je neprilagođenje opasnost za izlazni stupanj (lampe)

Lampaški uređaji imaju "topliji" sound, bolje prirodan od tranzistorskih.

Nedostaci: Ti uređaji su glomazni, teški (i preko 15 kg) što je rezultat masivnog transformatora za ispravljanje napona te ostalih sklopova u ispravljaču.

Ti uređaji se trebaju zagrijati na radnu temperaturu dok cijevi ne postignu efektivno stanje za predaju.
Istovremeno je potrebno podesiti uređaj na najmanju mirnu struju grijanja cijevi (oko150 - 200 mA)
te prilagoditi izlazni stupanj na antenski izlaz.

Upravo ovdje ću opisati kako se ti radioprimopredajnici podešavaju korak po korak.
PROCEDURA PODEŠAVANJA I PRIPREME UREĐAJA YAESU FT902DM ZA RAD

Početak: Odrediti područje rada (BAND)

Primjer: Željeno područje (frekvencija 14.210 Mhz)

Uključimo uređaj ON te HEAT (grijanje cijevi)

Pričekati 3 minute da se postigne režim zagrijavanja cijevi

Prekidač PRESELECT postaviti u područje 20M (sa najjačim prijemom)

Prekidač PLATE podesiti također u područje 20 M

Prekidač LOAD postaviti na položaj između 3 i 4


PODEŠAVANJE PREDAJNIKA

Prekidač MODE postaviti na položaj FSK

Preklopnik postaviti na položaj PO (Power Output)

Potenciometar VOX u području PTT postaviti na položaj MOX

U roku 5-8 sekundi (VAŽNO!!!!!) postaviti PRESELECT na MAKSIMALNI otklon kazaljke

ISKLJUČITI MOX i pričekati 10 sekundi

Ponovno uključiti MOX položaj, te PLATE postaviti na maksimalni otklon kazaljke (vrijeme 5-8 sekundi) Isključiti MOX

Nakon 5 – 10 sekundi uključiti MOX i sa LOAD naći maksimalni otklon kazaljke.

PODEŠAVANJE MIRNE STRUJE UREĐAJA

Prekidač MODE postaviti u USB položaj (ili LSB, ovisno o frekvencijskom području)

Preklopnik postaviti na IC položaj, uključiti prekidač TUNE, te PLATE podesiti na MINIMALNI otklon kazaljke.

Prekidač TUNE se automatski vraća u početni položaj nakon 9 sekundi!

Preklopnik uključiti u položaj PO i sa TUNE tražiti MAKSIMALNI otklon instrumenta

Ovim postupcima je uređaj podešen za rad

VAŽNA NAPOMENA!!

Svaka promjena frekvencijskog područja MODE zahtijeva ponovno podešavanje.