srijeda, 10. ožujka 2021.

LED Televizori - kako im produljiti "život"

 Era LED TV prijemnika gotovo svakodnevno otvara nove tehnologije u proizvodnji.

Nažalost novosti i ne prate kvalitetu. Novi LED TV aparati obično imaju 3-5 godina garancije.

LED TV

Sistem LED tehnologije je da se panel koji reproducira ulaz digitalnog signala pozadinski osvjetljava

LED diodama.

Nažalost, preko 80% kvarova na TV aparatima dešava se kad otkažu te diode.

Onda "ima tona, nema slike".

Popravak je nažaost dosta skup, iako serviserima ne predstavlja veki veliki trošak. Treba samo zamijeniti, LED trake koje se nalaze u koritu TV prijemnika sa zadnje strane.

Ne preporuča se izmjena tih LED dioda u DIY (do it yourself) verziji jer je skidanje poklopca i dostup do dioda veoma kompliciran.

Naime, sistem elektronike unutar aparata povezan je vrlo tankim "flat" konektorima koji su vrlo osjetljivi na dodir i na izvlačenje.

Oštećenje tih kablova dovest će do višestrukih troškova.

Ali, pitat ćete se, zašto ja ovo pišem.

Naime napajanje tih pozadinskih dioda obično iznoso 18 - 24 V DC.

Vijek tih dioda duži će biti ako ima smanjimo napon.

Napon se smanjuje softwerski, i to u postavkama TV aparata.

Pronađite u Postavkama (Settings) postavku pod nazivom "pozadinsko osvjetljenje"

Ta postavka po defaultu je postavljena na 100%.

Smanjenjem osvjetljenja na 50% neće se ni primijetiti na ekranu, a ovim ćete TV prijemniku produljiti život.

Napomena:

Nemojte smanjivati previše, jer će vam slika na ekranu biti mutna i tamniji tonovi na ekranu bit će skoro nevidljivi.


Eto, ovim malim potezom uštedjet ćete od 500 - 1000 Kn.